?>

Pegawai DP3AP2KB

Data Pegawai

 • NIP : 196407201991032005
  Nama : Ir.KHOFIFAH.MM
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Status Marital : KAWIN
  Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
  Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / IVc
  Pendidikan Terakhir : MAGISTER
 • NIP : 196505201991031010
  Nama : PRATIKNO
  Jenis Kelamin : Laki-Laki
  Status Marital : KAWIN
  Jabatan : Pelaksana
  Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I / IIIb
  Pendidikan Terakhir : SMK
 • NIP : 196511211999031002
  Nama : WAHYULIANTO BUDI SANTOSO, SH
  Jenis Kelamin : Laki-Laki
  Status Marital : KAWIN
  Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
  Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tingkat I / IIId
  Pendidikan Terakhir : SARJANA
 • NIP : 196607041989032007
  Nama : YULIA PRIHASTUTI, SKM
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Status Marital : KAWIN
  Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
  Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tingkat I / IIId
  Pendidikan Terakhir : SARJANA
 • NIP : 196607201986072001
  Nama : UMI RATIH
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Status Marital : KAWIN
  Jabatan : Pelaksana
  Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I / IIIb
  Pendidikan Terakhir : SMA
 • NIP : 196705201994122002
  Nama : Dra WUNINGGAR
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Status Marital : KAWIN
  Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  Pangkat / Gol. Ruang : Pembina / IVa
  Pendidikan Terakhir : MAGISTER
 • NIP : 196712182007011010
  Nama : MOHAMMAD TAOFIK
  Jenis Kelamin : Laki-Laki
  Status Marital : KAWIN
  Jabatan : Pelaksana
  Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur Tingkat I / IId
  Pendidikan Terakhir : Sarjana
Top